Afdruk

ttp PAPENBURG GMBH

Schulze-Delitzsch-Strasse 23-25
26871 Papenburg
Duitsland

Telefoon: +49 4961 914 0
Fax: +49 4961 914 266

E-mail: info@ttp-papenburg.de
Internet www.ttp-kunststoffprofile.de

BEHEER:

Kai Hülsmann
Hermann Bahnes

WETTELIJKE VORM:

Naamloze vennootschap 

HOOFDKANTOOR:

Papenburg/Emsland

GRIFFIE:

Osnabrück

REGISTRATIENUMMER:

HRB 121733

BTW-NUMMER..:

DE812608961

Verantwortlicher im Sinne des § 55 Absatz 2 RStV ist Herr Kai Hülsmann, Geschäftsführer, Delitzsch-Straße 23-25, 26871 Papenburg, Deutschland, Telefon: +49 4961 914 0.

DE OPDRUK GELDT VOOR DE VOLGENDE WEBSITES:

www.sip-windows.com /// www.facebook.com/Salamander-Technische-Kunststoffprofile-GmbH-136845850185214/ /// https://sip-windows.dvinci-easy.com/de/p/stk/jobs /// https://sip-windows.dvinci-easy.com/de/p/azubistk/jobs

INHOUD:

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming van ttp Papenburg GmbH worden gebruikt. Links naar deze website mogen alleen naar de homepage worden gemaakt. Alle rechten op tekst en afbeeldingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden. Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

DISCLAIMER:

De auteur staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen die pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden gemaakt, geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te bespeuren was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, forums, blogs, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.

Fotocredits: